อาหาร

    ปริมาณอาหารที่ควรบริโภคตามโภชนาการในเเต่ละวัย

   ปัจจุบันคนไทยนิยมหันมารับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟูดที่ทำจากแป้งมากขึ้นทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ซึ่งทำให้คนไทยส่วนหนึ่งเป็นโรคขาดสารอาหารดั้งนั้น   กระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้มีธงโภชนาการ  ซึ่งเป็นการแนะนำการรับประทานอาหาร   ตามหลักโภชนบัญญัติ  9  ประการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้ครบ   5  หมู่       หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมัน  อาหารที่มีรสหวานจัดซึ่งทำให้อ้วน  อาหารเค็มจัด ทำให้เป็นโรคไต  รวมทั้งรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดและงดเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์  ซึ่งอาหารที่ควรรับประทานตามธงโภชนาการแบ่งเป็น

4  กลุ่ม คือ

          กลุ่มที่ 1 ข้าว-แป้ง ต้องรับประทานปริมาณมากที่สุด            ให้สารอาหารประเภทคา์ร์โบไฮเดรต  เช่น  ข้าวเจ้า-ข้าวเหนียว  ข้าวกล้อง  อาหารกลุ่มนี้ให้พลังงาน

           กลุ่มที่ 2 ผักเเละผลไม้  ให้สารอาหารประเภทวิตามิน        ควรรับประทานในปริมาณที่รองลงมาจากแป้ง  โดยเฉพาะผลไม้รสเปรี้ยว ที่มีวิตามินซี     ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตาม  ไรฟัน  กล้วย เป็นผลไม้ที่มีวิตามิน เอ บำรุงสายตา

           กลุ่มที่  3  เนื้อสัตว์ให้สารอาหารประ่เภทโปรตีน ควรรับประทานในปริมาณที่     รองลงมาจากผัก  และผลไม้  อาหารกลุ่มนี้ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตในเด็ก   และซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอให้กับผู้ใหญ่

            กลุ่มที่ 4 น้ำมัน น้ำตาล เกลือ ให้รับประทานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น          ซึ่งถ้าเรารับประทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ  จะทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งเเรง